Duchovní setkávání

Pravidelná duchovní setkávání probíhají každou středu.

Místo konání: Husa 54, Paceřice Sychrov, organizátorka Jitka Stejskalová, Zdeněk Kout, Duchovní: Rev. ThDr. Sofia Pavala